За нас

ОРНО АД е дистрибуторска компания, създадена през 2009 г. От самото начало, стремежa на фирмата е, да изгради и развива търговска и логистична структура, чрез която да постига пазарно покритие в цялата страна, по стандартите и целите на нашите партньори. Ние работим, по изграждането на портфолио от марки и продукти с високо качество, като по този начин допринасяме за развитието на българския пазар.

Акцентираме върху три основни категории:

  • Захарни и шоколадови продукти;
  • Хранителни продукти;
  • Домакински продукти;

Днес, Орно АД е една от най-динамично развиващите се дистрибуторски компании в България. Постоянно увеличаваме пазарното покритие, добавяме нови партньори и марки в портфолиото си, инвестираме в увеличаване на броя на служителите и тяхното професионално развитие, транспортните средства и складови площи. Търговските офиси и складовите бази на компанията са в гр.София - Централен офис, Варна и Пловдив. Складовите ни площи надхвърлят 2000 кв.м., с капацитет над 2000 палетни места. Чрез нашата търговска и логистична структура и партньори (поддистрибутори и търговци на едро), месечно достигаме до над 6500 точки на продажби в цялата страна. Компанията ни реагира на динамиката в дистрибуторската сфера, като развива нови проекти и решения, които да са адекватни на конюнктурата на пазара. Тези полезни качества, комбинирани и с професионалния ни опит в областта на логистиката, ни поставят в най-добрата позиция, за да осигурим и най-успешни пазарни решения.

...„Ние правим повече от това „просто да доставим“ стоките си навреме. Ние създаваме цялостни стратегически и пазарни решения, за марките, които представяме и дистрибутираме”...
*** Вярваме, че силата е в екипността. Успехите ни са резултат от усилията, мотивацията и професионализма на нашия ЕКИП. Всеки един от нас е специалист в областта си и всички заедно вървим по пътя към ползотворната промяна и развитие.***
Нашият екип