Sofia Head Оffice

ADDRESS

Krasna Polyana 2

116 Nikola Mushanov Blvd

Email
office.sofia@orno.bg

Sofia Warehouse

ADDRESS

Krasna Polyana 2

116 Nikola Mushanov Blvd.

Logistic Park STAD 3

 

Office Plovdiv

ADDRESS

Northern Industrial Zone

36 Rogoshko shose Str.

Logistic Park PIMK

Email
office.plovdiv@orno.bg

Varna

ADDRESS

District Vladislav Varnenchik

16 Krakov Blvd.

Warehouse base” Vladislav Varnenchik”

Office 1

Email
office.varna@orno.bg